Startsida


Mottagningens historia &
kompetensområden


Om psykoterapi &
psykoterapeuterFör mer information och bokning var vänlig och kontakta
Hans Lidman
på tel 0706451447 eller e-post:

info@lidman.nuMottagningens historia och kompetensområden


Jag heter Hans Lidman, är legitimerad psykoterapeut, utbildad till
individualpsykoterapeut, barn- och ungdomspsykoterapeut,
gruppsykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi.

Förutom att ha drivit en psykoterapeutisk privatklinik i 40 år
har jag mångårig erfarenhet av arbete i den offentliga psykiatrin,
mestadels barn- och ungdomspsykiatrin.

Malmö Psykoterapimottagning startade jag i mitten av sjuttiotalet
med att erbjuda gruppsykoterapi och individualpsykoterapi
för vuxna. På åttiotalet utvecklades verksamheten
till att även erbjuda barn- och ungdomspsykoterapi,
familjebehandling samt handledning i förekommande
psykoterapeutiska tillämpningar inom sjuk- och socialvård samt i skolans värld.
De senaste årens utveckling har varit att integrera
tredje vågens kognitiva psykoterapi med mindfulness och
stresshanteringsmetoder (MBSR) i verksamheten.

Mottagningen tar emot centralt i Malmö .


Webdesign & copyrights 2011/2014: Polar Bear Productions, Malmo